Privacyverklaring www.RoboCNC.nl

 

19 april 2018

 

Uw privacy is voor www.RoboCNC.nl van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de

privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze

privacyverklaring leggen we uit wat we bij de webwinkel RoboCNC allemaal doen met

informatie die we over u te weten komen.

 

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met

www.RoboCNC.nl

 

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen

handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten

bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

 

Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, geslacht en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming.

Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke

bewaarplicht).

 

Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, NAW-gegevens en geslacht. Dit doen wij op basis van uw toestemming.

Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

 

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en

diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens

worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

 

Andere partijen

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de

webwinkel of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte

mogen doen bij de politie.

 

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

• per e-mail

• via social media

 

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons

blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

 

Locatiegegevens

Soms is het nodig voor onze webwinkel RoboCNC om te achterhalen op welke plek u bent.

We vragen dan apart of we dit mogen weten en alleen als u dan toestemming geeft, krijgen wij deze

 

Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op uw telefoon of computer. Wij hebben geen

controle over wat de makers van deze software (zoals Google Maps) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat

nodig is voor onze webwinkel of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een

vermoeden van een misdrijf).

Dit is nodig om u te kunnen leveren wat u heeft gekocht.

 

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze

diensten uw persoonsgegevens.

 

Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen

op de servers van onze verwerker Strato. Strato zorgt voor een beveiligingsniveau dat past

bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of

enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een

beveiligde SSL-verbinding.

 

Cookies

Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u

die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

 

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Als u

daarna onze webwinkel verder gebruikt, nemen wij aan dat u geen bezwaar hebt tegen de cookies.

 

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel

werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies.

Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een

verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen

bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

 

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de

volgende maatregelen:

 

• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie

tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op

de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart

aan te kondigen.

 

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons

opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

 

U hebt de volgende rechten:

• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

• het laten corrigeren van fouten

• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

• intrekken van toestemming

• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde

persoon aanpassen of verwijderen.

 

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de

toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

RoboCNC

Trinidadstraat 69

1448 TE Purmerend

info@RoboCNC.nl

www.RoboCNC.nl